Kontaktní osoby Spolku

Jméno e-mail funkce
Peška Petr  peta.peska@seznam.cz předseda
Černá Miloslava Miloslava25@seznam.cz členka výboru
Kazda David zahradykazda@seznam.cz člen výboru
   
IČO: 02040751    

 

Bankovní spojení:

 

 číslo účtu - Fond obnovy a oprav:  27 00 63 15 74/2010 - Fio banka

Ze zákona je majitel nemovitého majetku povinen tvořit fond obnovy.  Poplatek byl stanoven na 100,- Kč/přípojka/měsíc. Je pouze na rozhodnutí jednotlivých uživatelů jaký styl plateb si určí 

jako variabilní symbol prosím použijte měsíc/rok za který platíte s evidenčním číslem Vaší nemovitosti.


Pro zlepšení práce s účetnictvím byl založen nový  účet: pro platby spotřebované vody:

číslo účtu - platby spotřebované vody:   22 01 32 43 50/2010  - Fio banka

jako variabilní symbol  použijte číslo odběrného místa, uvedeného ve smlouvě.


Info ke smlouvám: smlouva bude sepsána s každým odběratelem- (podmínka -zaplacení všech příspěvků do Fondu obnovy  za roky 2014 -2018), po zprovoznění vodovodu. Následně dojde k odpojení  neplátců příspěvků od VŘ a v  případě nespolupráce s odpojením se od sítě vodovodu, bude další odběr  vody považován za : "černý odběr" a podle toho bude dále postupováno. 

Zálohy: vzhledem k tomu, že dodaná voda musí být dodavateli vody obci Radějovice placena každá měsíc, bude i stejná frekvence placení dodané vody odběrateli. Výše záloh bude u každého vypočítána z průměru spotřeby za poslední  tři roky. Tato bude také uvedena ve smlouvě.